Billeder
Har du nogle gode stemningsbilleder, du godt kunne tænke dig at få offentliggjort, så send dem til webmaster@nyksjskak.dk.
/regle1.gif