Medlemsskab & Priser
Alle skakinteresserede er velkomne til at kigge forbi på klubaftner og slå en sludder af med klubbens medlemmer.
Kontingentperiode  1/5-30/4  /sport-graphics-chess-269037.gif
Seniorer kr. 800
Pensionister kr. 600
Juniorer kr. 450
Børn kr. 350
Kontingentet dækker kontingent til DSU (herunder  modtagelse af Skakbladet), kontingent til 2. hk og kontingent til Nykøbing Sj.  Skakklub.
Enhver kan blive medlem uanset alder og  spillestyrke. Medlemskab giver ret til at deltage i alle turneringer arrangeret  af klubben, DSU eller hovedkredsen.
Nykøbing Sj. Skakklub arrangerer 2 årlige EMT turneringer. Deltagelse ved disse koster 50  kr. pr. stk.