Medlemskab

Enhver kan blive medlem uanset alder og  spillestyrke. Vores faste spilleaften ligger mandage fra kl. 19.00 (medmindre det er en helligdag).

De fleste aftner spiller vi turnering, men der er også lagt "ÅBEN HUS" arrangementer ind, hvor du kan komme og spille med og høre mere om klubben.


Medlemskab giver ret til at deltage i alle turneringer arrangeret  af klubben, DSU eller hovedkredsen. Nykøbing Sj. Skakklub arrangerer 2 årlige EMT turneringer. Deltagelse ved disse koster 50  kr. pr. stk. udover kontingent og opkræves ved turneringsstart.

KONTINGENT

Kontingentperiode  1/5-30/4 

Seniorer kr. 800

Pensionister kr. 600

Juniorer kr. 450

Børn kr. 350


Kontingentet dækker kontingent til DSU (herunder  modtagelse af Skakbladet), kontingent til 2. hk og kontingent til Nykøbing Sj.  Skakklub.